ಇಚಾವನಿ ಬಗ್ಗೆ

ಇಚಾವನಿ 62 ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಇಚಾವನಿ ಪೋರ್ಟಲನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಯಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಿಕರ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಚಾವನಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಚಾವನಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳ ನೌಕರರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಇಚಾವನಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳೆಂದರೆ – ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್, ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಲನ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಚಲನ್‌ನ ಸ್ವಯಂ-ಪೀಳಿಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಣ, ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಒಪಿಡಿ ನೋಂದಣಿ, ಸ್ವಜಲ್-ಜಿಐಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಜಿಐಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ, ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್/ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಬುಕಿಂಗ್, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬುಕಿಂಗ್, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ, ಆಸ್ತಿ ರೂಪಾಂತರ, ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಶಾಲಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಹೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ತಿ ರೂಪಾಂತರ.

ಎಲ್ಲಾ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್
ಸೌಥೆರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್
ವೆಸ್ಟೆರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್
ಉತ್ತರ ಕಮಾಂಡ್
ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್