ಇಚಾವನಿ ಬಗ್ಗೆ

ಇಚಾವನಿ 62 ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಇಚಾವನಿ ಪೋರ್ಟಲನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಯಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಿಕರ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಚಾವನಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಚಾವನಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳ ನೌಕರರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಚಾವನಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳೆಂದರೆ – ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಲನ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಣ, ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಪಿಡಿ ನೋಂದಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯ. ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಇತರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳೆಂದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸಮುದಾಯ ಹಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ,  ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಚಾವನಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಎಲ್ಲಾ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್
ಸೌಥೆರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್
ವೆಸ್ಟೆರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್
ಉತ್ತರ ಕಮಾಂಡ್
ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್